Shopping Cart

За нас

Електронният магазин Ajex E-shop е собственост на Айекс ЕООД с ЕИК 203358944, ДДС №BG203358944.
Фактически адрес на фирмата: София, Дружба 1, Бул. Асен Йорданов 14 - сградата на ХИМАТЕХ
Юридически адрес: 1592 София, Бул. Асен Йорданов 14. Тел. +359 885 021131. E-mail: office@ajex.bg

Нашата дейност.

Айекс ЕООД:

1. Официален партньор на Индустриална Химия ЕООД

2. Официален партньор на Пожарна Техника ООД 

3. Основен партньор на Анкос 66 ЕООД - аерозолно пожарогасене - www.ankos.eu Сухо, обемно, безвредно и изключително ефективно пожарогасене признато в цял свят. Системите са автоматизирани, автономни или ръчни. Подходящи за производства, сървърни помещения, халета, тунели, ВЕЦ, Тец, транспортни средства - кораби, влакове, камиони, електровози, електрически табла, машини и др.

4. Партньор на различни производители и вносители на предлаганите в електронния магазин продукти и услуги.
Айекс ЕООД е на разположение за преговори относно партньорство, разработки, внедряване и реализация на продукти и услуги считани за перспективни за пазарите на които компанията работи.

5. Айекс е монтажна организация  на фермерско оборудване, доилни зали, автоматизирани хранителни системи за животновъдството, автоматизирани почистващи скреперни системи, ветробанни завеси и др.

6. Айекс ЕООД е заинтересован в установяването на контакти с производители, търговски вериги, дистрибутори в България, Сърбия, Македония, Гърция, Хърватска, Румъния и други страни имащи интерес за реализация на предлаганите продукти или да предлага техни продукти.

01 октомври 2021 г.

Айекс ЕООД BG203358944 - 1592 София, бул. Асен Йорданов № 14 Tel.+359.885.021131; +359.879.021.132 - We are looking for international partners, dealers and suppliers!